Onus translationem (Latin) -

Onus translationem (Latin) - "Перевезення вантажу". "Navis Stella"- (Латинь) - "Зіркове Судно"

Для інвесторів

Navis translationem (Латинниця.) - перевіз груза (ship translation)

Navis translationem (Латинниця.) - перевіз груза (ship translation)

Як купити виробниче приміщення.

Ми часто задаємо собі питання про необхідність розширення бізнесу. Що ми маємо на увазі під поняттям збільшення виробничих потужностей і чи можемо ми дозволити собі переїзд на нове місце роботи?

Багато дилем в житті пов'язані з квартирним питанням. Напевно, саме горде і тепле почуття це тоді, коли ми можемо дозволити собі заїхати в нове житло або новий будинок. Принаймні, саме так ми собі уявляємо затишок - невелике, але затишне місце для залучення однодумців і закупівлі нової фрезерувальної машини.

Так, саме так, і ніяк інакше ми уявляємо собі ідеальний світ. Нескінченний пошук територій, загадки продавців та інше, та інше складне вже позаду. Зараз час відкинутися назад в робоче крісло, підняти трубку телефону і запросити першого клієнта на зустріч на нове місце.

Як же саме відбувається робота в ціноутворенні приміщення? Цей, досить делікатне, але до волі просте питання задає собі кожен майбутній власник великого підприємства. Так, саме великого. Ми віримо, що навіть найменше підприємство це перший крок встановлення бренду на ринку і вихід на першого великого постачальника матеріалів.

Окрім перевезення вашого вантажу, також існує ряд факторів, які впливають на ціноутворення і механізм роботи ринку нерухомості. Одним з найбільш важливих питань для підприємця є місцезнаходження об'єкта виробництва.

Как купить производственное помещение.

Мы часто задаем себе вопрос о необходимости расширения бизнеса. Что мы подразумеваем под понятием увеличение производственных мощностей и можем ли мы позволить себе переезд на новое место работы?

Много дилемм в жизни связаны с квартирным вопросом. Наверное, самое гордое и теплое чувство это тогда, когда мы можем позволить себе заехать в новое жилье или новый дом. По крайней мере, именно так мы себе представляем уют - небольшое, но укромное место для привлечения единомышленников и закупки новой фрезеровочной машины.

Да, именно так, и никак иначе мы представляем себе идеальный мир. Бесконечный поиск территорий, загадки продавцов и прочее, и прочее сложное уже позади. Сейчас время откинуться назад в рабочее кресло, поднять трубку телефона и пригласить первого клиента на встречу на новое место.

Как же именно происходит работа в ценообразовании помещения? Этот, весьма щепетильный, но до воли простой вопрос задает себе каждый будущий владелец крупного предприятия. Да, именно крупного. Мы верим, что даже самое малое предприятие это первый шаг установления бренда на рынке и выход на первого крупного поставщика материалов.

Кроме перевозки вашего груза, также существует ряд факторов, которые влияют на ценообразование и механизм работы рынка недвижимости. Одним из наиболее важных вопросов для предпринимателя является местонахождение объекта производства.

Navis Stella © Copyright 2019-2029

Поділитись сторінкою / Share page: